Polityka Prywatności Aplikacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1
Definicje

 1. Administrator danych osobowych, Administrator, ADO – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Aplikacja Mobilna, Aplikacja – aplikacja mobilna eLeader Mobile Visit.
 3. Podmiot Przetwarzający, eLeader – eLeader Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 16, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193608.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis Internetowy, Serwis – platforma webowa eLeader Mobile Visit.
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego lub aplikacji mobilnej eLeader Mobile Visit.

§ 2
Przedmiot Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wprowadzonych do Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej eLeader Mobile Visit przez administratora tychże danych oraz Użytkowników.
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Podmiotem Przetwarzającym dane osobowe w Serwisie Internetowym jest eLeader Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych zawartej z ADO.

§ 3
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. eLeader zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników poprzez wprowadzone środki techniczne i organizacyjne.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z zachowaniem wymogów wynikających z RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO.
 3. Serwis Internetowy oraz Aplikacja Mobilna rejestruje za pomocą logów systemowych każdą aktywność Użytkowników, w szczególności operacje wprowadzania, modyfikowania oraz usuwania danych.
 4. eLeader jest uprawniony do wykorzystania zgromadzonych w Serwisie oraz Aplikacji Mobilnej danych osobowych w celu zapewnienia obsługi i zarządzania kontem Użytkownika oraz rozwiązywania problemów technicznych.
 5. W przypadku korzystania przez eLeader z usług podmiotów przetwarzających, eLeader będzie wymagał wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 4
Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. eLeader wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz sterujące zachowaniem aplikacji.
 3. Ponadto eLeader korzysta z usług Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Google Limited Liability Company, w tym kodów śledzenia. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania czy eLeader w ramach tych usługi będzie mógł korzystać z funkcji marketingowych.
 4. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje w celu:
  a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b)  utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  c) statystycznym, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. eLeader będzie przetwarzał dane osobowe w Serwisie oraz Aplikacji Mobilnej:
  a) nie dłużej niż przez czas trwania umowy powierzenia danych, o której mowa w § 2 ust. 2,
  b)  w stosunku do danych, o których mowa w § 2 ust. 3 – przez okres trwania stosunku pracy/współpracy lub do czasu zrealizowania umowy.
 2. eLeader zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszej Polityki. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji, zostaną one udostępnione w Serwisie.
 3. Niniejszy dokument Polityki wchodzi w życie z dniem 27.08.2021 roku.