Fundusze UE

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


Firma FINANTEQ SA (do sierpnia 2014 eLeader Sp. z o.o.) zrealizowała projekt Dynamiczna Platforma Mobilnych Usług Dodanych”.

Projekt został dofinansowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres realizacji: 2012-2015.

Kontakt:
FINANTEQ SA
ul. Nałęczowska 16
20-701 Lublin
tel. +48 81 536 96 92
e-mail: contact@finanteq.com
Fundusze EU Loga Eleader

Firma eLeader Sp. z o.o. zrealizowała projekt „Budowa platformy wielosystemowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji internetowych”.

Projekt został dofinansowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń prac B+R osi priorytetowej 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres realizacji: 2009-2013.

Kontakt:
eLeader Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 16
20-701 Lublin
tel. +48 81 536 96 90
e-mail: info@eleader.pl
Fundusze EU Loga Eleader