eLeader Perfect Store&Visit

– cel: efektywność

 

Z modułem eLeader Perfect Store & Visit:

Zwiększysz potencjał sprzedażowy ekspozycji dzięki odpowiednio dobranym KPI.

Zmotywujesz przedstawicieli do lepszej realizacji strategii sprzedażowej, marketingowej i HR Twojej firmy.

Otrzymasz estetyczne wskaźniki, które w czasie rzeczywistym pokazują realizację celów, w miejsce nieczytelnych raportów czy czasochłonnego coachingu.

 
POBIERZ BEZPŁATNY PRZEWODNIK

Zarządzaj skuteczniej poprzez cele


Realizacja celów strategicznych zaczyna się od pomiaru tego, co na nie wpływa najsilniej. Zdefiniuj konkretne, jasne i jednoznaczne wskaźniki (KPI – Key Performance Indicator), odnoszące się do realizacji strategii i zacznij świadomie je monitorować.

 

BEZPŁATNY PRZEWODNIK PO KPI

Optymalizuj ekspozycję, rozwijaj sprzedaż


Sklepowa półka to miejsce, w którym strategia sprzedażowa zderza się z potrzebami konsumentów. To oni decydują o powodzeniu lub porażce prowadzonej polityki. Analiza półki pod kątem założonych KPI, opcjonalnie wspierana automatycznym, inteligentnym rozpoznawaniem produktów szybko wykaże niezgodności z planogramem, zweryfikuje założenia dotyczące kategorii produktowych i zgromadzi materiał do analizy. Nieważne, w jakim stanie zastaniemy półkę w sklepie, ważne, że na koniec wizyty będzie ona tak bliska ideału, jak to możliwe.

Motywuj jak prawdziwy lider


Zorientowany na cele moduł eLeader Perfect Store & Visit jest narzędziem, dzięki któremu skutecznie zmotywujesz pracowników mobilnych do większej efektywności, egzekwując przy tym przyjęte standardy pracy.

User performance meter to wskaźnik jakości pracy użytkownika mobilnego. Zawiera w sobie KPI istotne dla realizacji strategii, gdzie każdy z nich ma odpowiednią wagę. W estetyczny i czytelny sposób wskaźnik podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia i uświadamia ile ewentualnie brakuje do kolejnego progu lub stanu idealnego.

Gamifikacja


Dobrze skonfigurowane KPI dla pracowników otwierają drogę dla gamifikacji (grywalizacji) czyli procesu osiągania celów wyrażonego w formie narracyjnej. Do pracy włączana jest mechanika gry, w której przechodzi się poziomy pośrednie i osiąga cel główny. Celem gamifikacji jest uwolnienie dodatkowej motywacji płynącej ze zdrowo pojętego współzawodnictwa. Ocena pracy bazująca na zdobywaniu kolejnych osiągnięć za postępy w kluczowych dla biznesu obszarach pomaga pracownikowi utożsamić się z misją firmy i jej celami.
 
ELEADER BEST-IN-CLASS W GAMIFIKACJI WG POI

eLeader Mobile Visit w praktyce: wzrost obecności produktów po wdrożeniu Perfect Store & Visit w Spomlek


Dla zwiększenia motywacji i efektywności handlowców w obszarze ekspozycji nasz klient wdrożył moduł eLeader Perfect Store & Visit. Dzięki temu jakość pracy podniosła się, a KPI związane z dostępnością produktów wzrosły nawet o 25%.

 

POBIERZ CASE STUDY

Pozostałe obszary optymalizacji


Perfect Visit

Umożliwia pomiar i optymalizację KPI związanych z wizytami, w tym ich jakością. Przykładowe KPI: Czas pojedynczej wizyty, średni czas wizyt, średni czas dojazdu do punktu, odsetek wizyt zakończonych zamówieniem, ilość produktów w koszyku zamówienia, wartość zamówienia, wartość reklamacji, wartość zwrotów.

Perfect Month (week, day itd.)

Zakłada dobranie KPI porównawczo do poprzednich takich samych okresów lub względem założonego ideału. Czynnikiem głównym jest tu czas, więc najlepiej definiować KPI takie, które optymalizujemy w danym okresie. Może być to np. ilość zamówień nowych produktów, speed to market, udział w półce, czy ilość wykonanych wizyt.

Perfect Employee

Umożliwia pomiar i optymalizację KPI związanych z jakością pracy przedstawiciela np. ilość punktualnych startów pracy, ilość pozytywnie rozwiązanych testów, ilość aktywności nieobowiązkowych, zgłoszeń, skarg. Jest idealnym punktem wyjścia do wprowadzenia gamifikacji (grywalizacji).

Perfect Task

To przykład ujęcia przekrojowego, przydatnego zwłaszcza w pogłębionej analizie i optymalizacji, np. poprzez testy A/B. Jeśli chcemy sprawdzić, jaki sposób wykonywania zadania będzie najlepszy, podpinamy pod nie KPI np. wielkość zamówienia czy czas aktywności i porównujemy wyniki. Dzięki temu otrzymamy odpowiedź na pytania, jaki sposób realizacji strategii przynosi największe korzyści.

Natychmiastowe korzyści, długofalowy wzrost


Może już używasz strategii Perfect Store, może dopiero planujesz jej wdrożenie? Z eLeader Perfect Store&Visit zaczniesz od razu usprawniać pracę w terenie tworząc pierwsze KPI. Dane wyfiltrowane do jednego lub kilku wskaźników, prezentowane w czasie rzeczywistym na urządzeniu mobilnym to oszczędność czasu i energii, zwykle konsumowanych na przeglądanie raportów.

Przedstawiciele w terenie zyskają dodatkową nawigację i motywację w czasie rzeczywistym, dzięki czemu strategia będzie realizowana z żelazną konsekwencją na poziomie każdego sklepu. Wspierać ich w tym będzie zaprojektowana automatyka (sekwencje czynności wraz z logiką warunkową) i gamifikacja.

Zasady idealnej ekspozycji przypisane do zadań lub wskaźników jako dokument lub video podniosą jakość prezentacji produktów, a dzięki przejrzystemu pomiarowi pomogą odczuwalnie zwiększyć sprzedaż.

Skorzystaj z naszego doświadczenia


Jeśli interesuje Cię nasze rozwiązanie, napisz do nas, a my przedstawimy Ci dopasowaną propozycję usprawnienia Twoich procesów biznesowych.

Nasz specjalista chętnie zapozna się z Twoimi potrzebami i zaproponuje idealnie dopasowane elementy systemu.