Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowej eLeader

eLeader Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom strony internetowej eleader.biz niniejszą Politykę prywatności w celu poinformowania o celach zbierania danych osobowych, ich gromadzeniu i wykorzystywaniu. Za dane osobowe rozumie się dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podając swoje dane osobowe na stronie Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez eLeader Sp. z o.o. w sposób opisany w niniejszej Polityce. Polityka ma zastosowanie do Usług: wysyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłania dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonej przez eLeader Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorami danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług jest eLeader Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Nałęczowskiej 16, 20-701 Lublin, NIP 713-258-93-06, REGON 431273170, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000193608 (dalej „eLeader Sp. z o.o.”).

Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

W zakresie związanym z daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług. Dane przetwarzane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody a Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu:
• przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Dane przetwarzane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
• kontaktu telefonicznego, pocztowego lub poprzez pocztę elektroniczną pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ten kontakt, przesyłając jednocześnie CV bądź aplikację o pracę. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy (w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w bieżącej rekrutacji), do 3 lat (w przypadku wyrażenia zgodny na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacyjnych) lub do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.

Prawa użytkownika

Użytkownik zastrzega, że dane przekazuje dobrowolnie, z zastrzeżeniem prawa do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zasady bezpieczeństwa

Strona zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Cookies

eLeader Sp. z o.o. oświadcza, że na stronie eleader.biz zastosowane są mechanizmy używające pliki cookies. Korzystając z tych stron, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
    2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

    1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
    2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.,
    3. „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików cookies lub uzyskiwania do nich dostępu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce. Poniższe linki kierują do instrukcji ustawień plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

Google Analytics

W celu dostarczenia anonimowych danych o sposobie korzystania ze strony, strona wykorzystuje również statystyki Google Analytics. Informacje na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć tutaj.

Zmiana Polityki prywatności

Zasady określone w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej eleader.biz.