eLeader Shelf Recognition AI – Funkcjonalność nie do pobicia

 

O eLeader Shelf Recognition AI mówimy, że jest to najbardziej funkcjonalne rozwiązanie tej klasy na świecie. Poniżej postaramy się dowieść tej śmiałej tezy. Przyjrzyjmy się parametrom ekspozycji i raportom, jakie na bazie tych parametrów możemy uzyskać oraz obszarom biznesowym, w których narzędzie może dostarczyć korzyści.

 
POBIERZ BEZPŁATNE OPRACOWANIE

Raportowanie

Informacja o spełnianiu prostych i zaawansowanych standardów merchandisingowych


Obecność produktów
Facing
Braki produktów
Numer półki
Zblokowanie w kształt
Sąsiedztwo produktów
Udział SKU w kategorii
Dostępność produktów
Udział w półce
Wysokość od podłogi
Występowanie na wysokości wzroku
Poprawność cen
Planogramy
Ekspozycje specjalne

Informacja o konkurencji


Raporty służą nie tylko dostarczaniu informacji na temat kondycji własnych produktów, ale potrafią wiele powiedzieć na temat konkurencji. Dzięki rozpoznawaniu brandów konkurencji, otrzymamy informację na temat udziału w półkach, czy trendów.

Zarządzanie ekspozycją produktów

Badanie obecności, facingu, udziałów


Niezależnie od tego, w jakiej formie zapisane są standardy merchandisingowe, eLeader Shelf Recognition AI będzie w stanie je odczytać i zanalizować, w którym miejscu ekspozycja wymaga poprawek. Przykładowe parametry to ilość face’ów, sąsiedztwo, numer półki.

 
VIDEO OBECNOŚĆVIDEO UDZIAŁY

Dopasowanie ekspozycji do planogramu


Jeśli dla danego sklepu opracowany został planogram (np. stworzony w JDA Space Planning), eLeader Shelf Recognition AI jest w stanie porównać stan ekspozycji z obowiązującym wzorem i wskazać, które produkty na półce należy dołożyć lub przestawić, aby uzyskać pełną zgodność.

 
ZOBACZ VIDEO

Wykrywanie obcych produktów


Własne ekspozytory to idealne miejsce do sprzedaży produktów i promocji marki. Źle się dzieje, gdy znajdują się w nich produkty konkurencji. Rozwiązanie jest w stanie wykryć i poinformować użytkownika, że w np. w lodówce znajduje się niepożądany produkt.

Automatyczne badanie cen


Producenci, audytorzy, sieci handlowe skorzystają na błyskawicznym odczytywaniu cen towarów na półkach. Przyda się to podczas badań merchandisingowych, analizy konkurencji oraz badania zgodności cen półkowych z cenami systemowymi. Aplikacja wykrywa ceny regularne oraz ceny specjalne (np. promocyjne).

 

ZOBACZ VIDEO

Perfect Store&Visit


Oczekiwania wobec konkretnej ekspozycji w konkretnym sklepie można ująć w KPI. Zastosowanie do ich realizacji metodologii Perfect Store znacznie zwiększa efektywność wizyt. eLeader Shelf Recognition AI przyspiesza i automatyzuje etap gromadzenia danych o ekspozycji dla potrzeb zmierzenia i poprawienia KPI sklepu oraz konkretnego pracownika, czy wizyty.
 
ZOBACZ VIDEO

Sprzedaż

Zamówienia


Sygnałem do zamówienia produktu jest najczęściej jego nieobecność na półce. Wykrycie braku produktu może być zaprojektowanym warunkiem jego automatycznego dodania do koszyka zamówienia (również w postaci predefiniowanej, obliczanej np. na podstawie historii zamówień własnych i bezpośrednio od dystrybutorów).

 
ZOBACZ VIDEO

Promocje


Przykładem zastosowania eLeader Shelf Recognition AI w szerszym kontekście jest funkcjonalność sprawdzania możliwości nagrodzenia sklepu w ramach wewnętrznej akcji promocyjnej, czy programu lojalnościowego. Wystarczy zasilić moduł odpowiednimi danymi na temat ekspozycji, a system na bazie wykonanego zdjęcia przeliczy produkty i określi możliwość przekazania nagrody kierownikowi sklepu.

Zautomatyzowana kontrola


Dobra wiadomość dla audytorów i kierowników! eLeader Shelf Recognition AI eliminuje praktycznie do zera konieczność przeprowadzania audytów produktowych i cenowych w sklepach. Dzięki dokumentacji fotograficznej oraz przepływowi zadań wymuszającemu działania sprawdzające i naprawcze kontrole można ograniczyć tylko do wypadków szczególnych i często bez konieczności wizyty w sklepie.

 
ZOBACZ NA PRZYKŁADZIE CEN

Audyt promocji


Kontrola realizacji akcji promocyjnych daje się automatyzować. System weryfikuje produkty, które biorące udział w obowiązującej na danym sklepie promocji. Dodatkowo aplikacja sprawdzi zgodność materiałów POS (POSM) – również za pomocą analizy zdjęć.

Optymalizacja

Segmentacja i planowanie tras


Harmonogramy odwiedzin poszczególnych punktów to gra, w której wygrywa ten, kto najlepiej oceni potencjał sprzedażowy na swoim terenie. eLeader Shelf Recognition AI dostarcza informacje o obecności produktów, udziale półkowym, ilości face’ów czy spełnianiu standardów merchandisingowych. Informacje te to doskonały wsad merytoryczny do tworzenia firmowego rankingu punktów, które należy odwiedzać jak najczęściej, ponieważ przynoszą największe zyski.

Retail Activity Optimization (RAO)


Dobry handlowiec podczas wizyty zawsze powinien wiedzieć jak zareagować na nieprawidłowości lub sprawić aby dobre wyniki sprzedaży stawały się jeszcze lepsze. eLeader Shelf Recognition AI dostarcza danych liczbowych porównawczych np. z trzema poprzednimi wizytami, wykrywa nierealizowanie kontraktów, czy braki produktowe. Rozwiązanie pozwala na takie projektowanie scenariuszy wizyt, aby sugerowane działania naprawcze i kontekstowe materiały merytoryczne podsuwane były handlowcowi w momencie, w którym ich potrzebuje.

Przykład: brak produktu podczas trzeciej z kolei wizyty na określonej półce oznacza, że należy przeprowadzić z kierownikiem sklepu rozmowę mającą na celu egzekucję zobowiązań lub zmianę warunków kontraktu na takie, które sklep będzie w stanie spełnić.

Zobacz produkt w działaniu


Poczuj siłę danych płynących z eLeader Shelf Recognition AI

Wypełnij formularz – zaprezentujemy rozwiązanie oraz pokażemy w jaki sposób zyskasz na jego wdrożeniu.

To prostsze niż myślisz.