eLeader Mobile Visit w Komplecie


Międzynarodowa firma Komplet zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów przeznaczonych do wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Komplet Polska do obsługi i raportowania procesów realizowanych w terenie wybrała eLeader Mobile Visit.

System SFA / FFM dostarczony przez eleader zapewnia płynne zarządzanie wizytami handlowców oraz prezentacjami technologicznymi w piekarniach i firmach cukierniczych na terenie całego kraju.

Dzięki wdrożeniu aplikacji desktopowej i mobilnej managerowie efektywnie organizują, a pracownicy terenowi sprawnie realizują zamówienia i wydawanie materiałów POS. Każda z wizyt przewiduje dodawanie notatek w formie usystematyzowanych zadań formularzowych.

Dzięki eLeader Mobile Visit przenieśliśmy nasze procesy terenowe i zarządzanie nimi do przyjaznego środowiska informatycznego, które daje nam możliwość szybkiego umawiania wizyt, prezentacji, zamówień i dystrybucji materiałów marketingowych. Oszczędzone czas i energia, mogą być dużo lepiej spożytkowane na potrzeby naszego biznesu – mówi
Arkadiusz Zajder, Kierownik ds. Informatyki w KOMPLET Polska Sp. z o.o.

Za pośrednictwem aplikacji możliwe jest umawianie prezentacji technologicznych w ścisłym powiązaniu z kalendarzem poszczególnych technologów. Proces realizowany online przyspiesza działania, gwarantuje aktualność terminów i eliminuje ryzyko nakładania się wizyt. Proces został zaprojektowany tak, alby wszystkie zainteresowane strony (klient, koordynator i technolog) otrzymywały natychmiast potwierdzenie terminu.

Chcesz usprawnić działania w terenie? Potrzebujesz więcej informacji?

SKONTAKTUJ SIĘ

Czytaj także:

Pełna obsługa dystrybucji w terenie przy wsparciu systemu SFA / FFM

Wdrożenie partnerskie w Królestwie Maroka: Tria Group

WSP „Społem” Kielce pracuje z eLeader Mobile Visit