Badanie planogramu pomoże Ci zredukować luki w zatowarowaniu


Dobra ekspozycja to dla handlu oczko w głowie. Zapewnienie konsumentom szerokiej oferty, ale z sugestią wyboru produktów o najwyższej marży, tylko z pozoru wydaje się prostym zadaniem. Nawet najpiękniejszy planogram nie będzie jednak sprzedawał, zwłaszcza, gdy półka cierpi na chroniczne luki w zatowarowaniu.

Co to jest planogram?

jednym z naszych artykułów pisaliśmy o tym, że istnieje wiele, przyjemniejszych sposobów na budowanie standardów ekspozycyjnych niż planogramy. Wiemy jednak, że w wielu sytuacjach, zwłaszcza w przypadku sieci handlowych, całkowita rezygnacja z planogramów w zarządzaniu ekspozycją i zarządzaniu kategorią nie jest po prostu możliwa.

Przypomnijmy dla porządku, że planogram jest to graficzna forma utrwalenia standardów merchandisingowych, która zawiera, przede wszystkim, informacje o dokładnej lokalizacji produktów na półkach. Budowa planogramu to proces, który prawidłowo potrafi wykonać wąska grupa specjalistów (takich jak firma Strategix). Korzystają oni najczęściej z zaawansowanego oprogramowania, które bierze pod uwagę całą masę zmiennych dotyczących, zarówno sklepu, jak i kategorii towarowej oraz strategii sprzedażowych i otoczenia konkurencyjnego. Z drugiej strony, aby stworzyć planogram, który ma posłużyć jako wzór rozłożenia produktów na półkach wystarczy prosta tabela zapisana w arkuszu kalkulacyjnym.

Planogram, sposób na eliminację luki w zatowarowaniu

Luki w zatowarowaniu – zabójca sprzedaży

Pośród wielu parametrów kontrolowanych podczas audytów merchandisingowych kontrola obecności produktów na półce (OSA – On Shelf Availability) wysuwa się na czoło pośród wskaźników opisujących kondycję sklepu i jakość pracy przedstawiciela handlowego. Luki w zatowarowaniu półki (niezależnie od tego czy produkt jest niewystawiony, został wyprzedany, czy został ułożony z inną kategorią) praktycznie wykluczają możliwość zakupu. Jeśli taka sytuacja zdarza się często, wówczas występuje ryzyko odpływu klientów. Konsumenci, którzy nie mogą znaleźć produktów na półkach sięgają po zamienniki lub idą do konkurencji. Pierwszy przypadek jest ciosem w producenta, drugi uderza w sklep, a czasem całą sieć handlową.

Jedną z podstawowych zasad merchandisingu jest zróżnicowana oferta produktowa. O ile brak dostępności towarów i brandów liderów kategorii jest dość łatwy do wykrycia, o tyle mniej licznie reprezentowane produkty łatwiej będą umykały oku podczas bieżących kontroli ekspozycji w sklepie. Jeśli posiadasz planogram, staraj się jak najczęściej konfrontować go z półką.

Luki w zatowarowaniu - kontrola półki

Automatyczna weryfikacja zgodności z planogramem

W przypadku, kiedy nie chcesz lub nie możesz zrezygnować ze stosowania graficznych opisów tego, jak ma wyglądać półka produktowa, to wiedz, że tu również możesz liczyć na znaczne usprawnienia. Egzekucja i weryfikacja planogramów, która pomoże w wykryciu luki w zatowarowaniu jest możliwa przy pomocy automatycznych audytów, które z wysoką precyzją wykażą, na ile układ produktów ustawiony na półce odzwierciedla stan idealny z planogramu.

Badanie ekspozycji w trybie planogramu przy wsparciu eLeader Shelf Recognition AI opiera się na analizie zdjęć ze sklepów. W pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby w systemie, z którym pracują Twoi ludzie do badanego punktu handlowego był przypięty prawidłowy, aktualny plik z planogramem. Należy także bezwzględnie przestrzegać zasady kolejności ustawienia produktów, niedodawania produktów spoza planogramu oraz zachowania wymaganego układu półek i niestosowania zamienników w miejsce brakujących towarów (w takim wypadku lepsza jest po prostu pusta przestrzeń na półce).


Badanie planogramu to, przy spełnieniu powyższych warunków, proces łatwy i szybki. Aby był przy tym efektywny, należy mieć zaprojektowany scenariusz na wypadek niezgodności (które, nie ma co ukrywać, zdarzają się niemal w każdym badaniu). System SFA zasłuży na swoje miano, jeśli pomoże wyjaśnić i usunąć rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ideałem z obrazka.

Badanie planogramu powinno więc uruchamiać kroki zmierzające do ustalenia przyczyn braku lub nieprawidłowego ustawienia towarów. Właściwy workflow powinien prowadzić handlowca lub inną osobę odpowiedzialną w sklepie za ekspozycję do wystawienia posiadanych oraz zamówienia towarów, których brak jest w magazynie sklepu. Dane, które są generowane przez audyty powinny być analizowane. Być może regularne luki w zatowarowaniu są sygnałem tego, że należy zwiększyć ilość zamawianych towarów lub częstotliwość zamówień, czasem zdarza się po prostu, że półka nie nadąża za sprzedażą.

Jeśli potrzebujesz szybkich i zautomatyzowanych badań planogramu, nasi specjaliści z przyjemnością zaprezentują możliwości eLeader Shelf Recognition AI. Wspólnie ocenimy możliwość wdrożenia optymalnego narzędzia dla Twojej firmy.

Czytaj także:

Zgodność z planogramem to nie jedyny sposób na dobrą półkę w FMCG

Automatyzacja sprzedaży – bez tego elementu Twoja strategia w terenie się nie powiedzie

Narzędzia wsparcia sprzedaży – przewodnik po systemach

Warto przeczytać:

Zapisz się na newsletter: