eLeader Mobile Visit

eLeader Mobile Visit to innowacyjne rozwiązanie biznesowe na smartfony i tablety oferujące funkcjonalności dostępne w systemach następujących klas oprogramowania mobilnego:

 

  • Sales Force Automation (SFA)
  • Field Force Management (SFM)
  • Field Force Automation (FFA)
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Business Process Management (BPM)
  • Retail Store Execution (RSE)

Rozwiązanie zostało stworzone jako odpowiedź na wysoce dynamiczną i zmienną rzeczywistość biznesową. Doceniona przez klientów i recenzentów elastyczność systemu to w skrócie możliwość stosowania adekwatnego do potrzeb zestawu spośród szerokiego wachlarza funkcjonalności oraz możliwość tworzenia scenariuszy każdego dnia pracy (w szczególności wizyt) dla poszczególnych pracowników lub ich grup.

eLeader Mobile Visit jest pierwszym na świecie systemem SFA/FFM stworzonym na smartfony (obecnie również tablety), wdrożonym do dzisiaj w ponad 80 krajach oraz 17 wersjach językowych. System kompleksowo i elastycznie odwzorowuje procesy realizowane poza biurem, podnosi ich efektywność, a menedżerom ułatwia podejmowanie decyzji. Różnorodność projektów oraz nieustanny rozwój realizowany wspólnie z klientami z wielu kontynentów pozwala oceniać je jako najbardziej dojrzałe na rynku (co potwierdzają między innymi raporty firmy Gartner). Wdrożenie systemu umożliwia całkowitą eliminację papierowych formularzy oraz użycia laptopów czy palmtopów jako narzędzi pracy w terenie.